Roadmap

Roadmap

More features 
coming soon.

This redesign is just the start of a series of new features and improvements for awwwards, here’s a look at the evolution of the platform.

1. **Consultation:** We start by understanding your brand, target audience, and website objectives. 2. **Sketching:** Our designers hand-draw multiple design concepts based on your requirements. 3. **Feedback & Revisions:** Collaborate with our team to refine the design until it meets your expectations. 4. **Digital Transformation:** We meticulously transform your hand-drawn design into a fully-functional website. 5. **Launch & Support:** Once you’re satisfied, we launch your website and provide ongoing support to ensure its success.
Oppdagelsesfasen
Planlegging + Strategi
Hvem er du, og hvordan ønsker du å bli oppfattet? Hvem skal besøke nettsiden din, og hva skal de gjøre der?
Struktureringsfasen
Sidekart + Innholdsplan
Hvordan skal nettsiden bygges opp? Hvilket innhold trengs på de ulike sidene?
Designfasen
Struktur + visuell design
Moodboard og inspirasjon Vi tegner en prototype sammen på papir Så overføres papirskissen til digital design
Utvikingsfasen
Programmering + konfigurering av moduler
Alt bygges opp i publiseringsløsningen Programmering
Testfasen
Gjennomgang + kvalitetskontroll
Test og kvalitetssikring Opplæring
Lanseringsfasen
Lansering + support
Lansering Support