Nytt nettsted for Anticoach

Nytt nettsted for anticoach.no

Nytt nettsted på Fargestifter-nettverket.

Gjennomføringsplan

Vi gjennomfører prosjekter i fem faser, der vi følger en velprøvd og anerkjent metodikk. Gjennom alle de fem fasene vil vi ha et nært og godt samarbeid som fører oss fram til det ferdige resultatet.

  1. Planleggingsfasen: Oppstart og innsikt.
  2. Struktureringsfasen: Konsept, struktur og brukerbehov.
  3. Designfasen: Layout og visuell design.
  4. Utviklingsfasen: Koding og funksjonalitet.
  5. Lanseringsfasen: Test, opplæring og innholdsopplastning.

Tidsplanen er basert på vår erfaring med lignende utviklingsprosjekter. Vi prøver selvsagt å være så presis som mulig, men vi forbeholder oss retten til å flytte på leveringsdatoer dersom det skulle oppstå uforutsette forsinkelser eller endringer i prosjektets omfang.

Lisenser

  • Publiseringsløsningen WordPress er lisensiert under GPLv2 (eller senere), og kan dermed brukes kostnadsfritt.
  • Vi baserer oss i utgangspunktet på åpne tilleggsmoduler og temaer som ikke medfører ytterligere kostnader. Dersom det blir behov for en betalt utvidelse til WordPress, gjøres det egen avtale om dette.
  • Det er ikke beregnet kostnader til fotolisenser i dette designprosjektet. Skulle det bli behov, vil dette avtales nærmere.

Faste kostnader

  • Dette tilbudet omfatter ikke kostnader til webhotell, domenenavn eller epost.
  • Vi anbefaler at det inngås en vedlikeholdsavtale som vil tre i kraft når det ferdige nettstedet er lansert. Da vil vi sørge for jevnlige sikkerhetsoppdateringer, jevnlige sikkerhetskopier og sikker drift av nettstedet. Alt etter behov kan vedlikeholdsavtalen også omfatte support, webhotell og publiserings- og innholdstjenester.

Oppgaver

Leveranser

Inspirasjonsgalleri

Sidekart